WhatsAppLogoAcilIletisimHatti
Giriş
x
veya
Kayıt
x

veya

Sağlık Bilgileri & Makaleler

Uzmanlardan Diş Tedavileri, Estetik & Güzellik, Göz Tedavileri, Saç Tedavileri ve diğer birçok sağlık alanlarında faydalı bilgiler.

Multipl Sistem Atrofide Ponsta Haç İşareti

Multipl Sistem Atrofide Ponsta Haç İşareti

 


http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav/article/view/5000123165

MULTİPL SİSTEM ATROFİDE PONSTA HAÇ İŞARETİ
 
Mehmet Eren YÜKSEL*
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*Devrek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Devrek, Zonguldak
ÖZET
Multipl sistem atrofi (MSA) erişkin yaşta başlayan, sporadik, parkinsonizm, serebellar ataksi, ürogenital fonksiyon bozukluğu ve otonom yetmezlik görülebilen ilerleyici, nörodejeneratif nadir bir hastalıktır. Myelinli transvers pontoserebellar iletim yollarının kaybıyla birlikte, pons üzerine çizilmiş bir haç görüntüsünü andıran “hot cross bun” işareti multipl sistem atrofinin radyolojik olarak önemli bir bulgusudur. Ponsta haç işareti görülmesi MSA’nın patognomonik bulgusu değildir, ancak ponsta haç işareti görüldüğünde ayırıcı tanıda mutlaka MSA düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: MSA; Multipl Sistem Atrofi; Ponsta haç işareti
 
HOT CROSS BUN SIGN IN MULTIPLE SYSTEM ATROPHY
 
ABSTRACT
Multiple system atrophy (MSA) is an adult-onset, sporadic, progressive neurodegenerative disorder, which presents with parkinsonism, cerebellar ataxia, urogenital dsyfunction and autonomic failure. The loss of myelinated transverse pontocerebellar fibers and neurons in the pontine raphe causes an image like a cross drawn on pons. This “hot cross bun” sign is an important radiological finding of MSA. Hot cross bun sign is not pathognomonic for MSA, however a cross sign on pons should bring MSA into consideration.
 
Key Words: MSA; Multiple System Atrophy; Hot cross bun sign
Bu iletiyi değerlendirin:
Kitap: Almanca Tıbbi İletişim
Almanca Tıbbi İletişim
 

Yorum

Zaten Hesabınız Varsa Buradan Oturum Açın
Misafir
Cumartesi, 17 Mart 2018

Güvenlik Kodu Görseli

Ağız ve Diş
tedavileri

doktorBul

Estetik
tedavileri

doktorBul

göz tedavileri

Göz
tedavileri

doktorBul

Sac tedavileri

Saç
tedavileri

doktorBul

Tüp bebek tedavileri

Tüp bebek
tedavileri

doktorBul

Obezite tedavileri

Obezite
tedavileri

doktorBul

Bel fitigi tedavileri

Bel fıtığı
tedavileri

doktorBul

Diğer<br>alanlar

Diğer
tedaviler

doktorBul

Binlerce hasta akıllı doktor ve tedavi bulma sistemimizi kullandı!
Komisyonsuz, risksiz ve %80'e yakın daha ucuz!...