WhatsAppLogoAcilIletisimHatti
Giriş
x
veya
Kayıt
x

veya

Sağlık Bilgileri & Makaleler

Uzmanlardan Diş Tedavileri, Estetik & Güzellik, Göz Tedavileri, Saç Tedavileri ve diğer birçok sağlık alanlarında faydalı bilgiler.

Diş Teli Fiyatları ve Ortodonti Tedavi Ücretleri
  Dişlerde meydana gelen çapraşıklık ile ağız ve çene yapısında görülen sorunların tedavisi ile ilgilenen  ortodonti  hekimliğinde uygulanan tedavi yöntemleri, uzun süren ve emek  isteyen aşamaları kapsamaktadır. Kullanılan ekipmanların maliyetleri neticesinde diş teli fiyatları da farklılık göstermektedir. Sağlıklı ve özgür bir gülüşe, kusursuz ağız sağlığına kavuşmanıza imkan veren ortodonti fiyatları klinikten kliniğe değişmektedir. Diş teli fiyatları belirlenirken birçok faktör birlikte değerlendirilir. Diş teli fiyatlarını etkileyen bu faktörler: Toplam tedavi süresi Dişlerdeki çapraşıklığın miktarı Kullanılan malzemenin türü Kullanılan malzemenin kalitesi Hasta yaşı şeklinde derlenebilir. Bazı kliniklerde SSK güvencesi olan hastalara indirim yapılırken genel olarak pahalı bir tedavi şeklinde adlandırılabilir. Ayrıca hastaya uygulanması gereken diğer tedavi yöntemlerinin ücretleri ile tedavinin aksama ve uzama durumları  da diş teli fiyatları açısından belirleyici olabilir.   Son teknolojik, kullanımı çok kolay ve birbiirnden farklı özelliklere sahip  diş teli çeşitleri  için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Metal Diş Teli Fiyatları Diş teli fiyatları açısından en ekonomik olan elbette...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
1497 Tıklanma
0 yorum

ERKEKTE İNFERTİLİTE NEDENLERİ NELERDİR?

Fotolia_92926402_XS
• Sperm üretiminde ve yapısındaki anormallikler: sperm sayısının az olması, sperm olmaması, sperm hareketinin az olması, sperm morfolojisinin bozuk olması vb. • Spermin dışarı atılmasını sağlayan kanalların enfeksiyon, cerrahi veya bazı genetik nedenlerden dolayı tıkalı olması  • Sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı, bazı ilaçlar, antibiyotikler, tansiyon hapları • Aşırı sıcağa maruz kalma • Daha önce kanser tedavisi almış olmak veya genital bölgeden cerrahi geçirmiş olmak. • Bazı genetik hastalıklar Erkeklerde bu sorunları tespit etmek için yapılan en önemli test sperm testidir. Sperm testinde bir anormallik çıkması durumunda muayene, ultrason, bazı hormon testleri ve genetik testler yapılması gerekebilir. Testte hiç spermin bulunmaması durumunda ise testislerden biyopsi yapılarak sperm aranması gerekir.
Bu iletiyi değerlendirin:
281 Tıklanma
0 yorum

Yurt dışındaki hastalar neden kendi ülkelerinde tedavi olmak istemiyorlar?

Info
Almanya, İngiltere, Fransa gibi batı ülkelerindeki hastaların tedavilerini yurt dışına kaydırmalarının temel olarak 3 sebebi bulunmaktadır: 1. Kendi ülkelerinde tedavi ücretlerinin yüksek olması 2. Uzun bekleme süreleri 3. Tedavi kalitesinden memnun olmamaları Türkiye'deki doktor, klinik ve hastaneler şayet bu 3 konuda bir fark yaratamıyorlarsa sağlık turizminde başarılı olmaları mümkün değildir.
Bu iletiyi değerlendirin:
164 Tıklanma
0 yorum

Yurt dışındaki Türk hastaların tedavileri için izledikleri yol

Info
Bir estetik ameliyati isteyen hastanin takibini yaptık ve şu sonuçlara ulaştık: Söz konusu hasta 30 yaş üzeri bir bayan, bizim bulunduğumuz şehirden, yani Nürnberg / Almanya. Hastayanın doktor bulma yöntemini analiz ettik ve sorular sorduk: 1. Hasta ameliyat olma (kalça bölgesinden yağ aldırma ve göğüs büyütme) fikrine tv reklamlarından etkilenerek gelmiş. 2. Hasta ilk TV reklamlarındaki doktorların web sitelerini incelemiş ama bu doktor, klinik ve hastanelere kesinlikle kendini şartlamamış. 3. Sonra internetde bulabildiği diğer doktor, klinik ve hastaneleri incelemis 4. Doktor, klinik ve hastaneler hakkinda fikir edinmek için websitesi, diğer hasta değerlendirmeleri ve yorumları, videolar, resimler hasta için en önemli enstrumanlar.. 5. Hasta kendisini tedavi edecek doktoru bilmek istiyor. Resimlerini ve videolarını görmek istiyor. 6. Fiyatlandırmada kesinlikle karşılaştırma yapıyor. 5000 EUROluk bir tedavi için %10-20 toleransı var. 7. Fiyatlar hakkında bir fikir edinince çok ucuz ve çok pahalı olan doktordan kaçıyor. Tedirgin oluyor. Ortalardakini tercih ediyor.
Bu iletiyi değerlendirin:
145 Tıklanma
0 yorum

Almanya'da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi


Almanya'da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Bu iletiyi değerlendirin:
14016 Tıklanma
0 yorum

Dermatoloji Atlası - İlk Atlas


Dermatoloji Atlası - İlk Atlas   Dermatoloji Atlası İlk Atlas Giriş Derimiz, vücudumuzu çepeçevre saran en geniş yüzeyli organımızdır. Deri iç organları bir arada tutarken, dış etkenlere karşı da vücudumuzu korumaktadır. Deri yüzeyinin geniş olması ve derinin yıpratıcı dış etkenler ile devamlı temas halinde olması deri hastalıklarının görülme sıklığını arttırmaktadır. Fungal, bakteriyel, viral deri hastalıklarının yanı sıra psoriazis gibi inflamatuar deri hastalıkları ve yanık sık görülen dermatolojik olgulardır. Ancak, ozon tabakasının incelmesi sonrası artan ultraviyole ışınlara maruz kalma ve kimyasal maddeler ile yakın temas deri kanserlerinin ve alerjik hastalıkların sayısında önemli bir artışa yol açmıştır. Söz konusu artışa ilerleyen teknoloji ile birlikte daha önce erken teşhis edilemeyen olgular da katkıda bulunmaktadır. Tıp doktorları giderek artan sayıda dermatolojik olgu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, dermatoloji üzerinde ciddiyetle durulması ve iyi öğrenilmesi gereken bir ana bilim dalıdır. Dermatolojik hastalıkların ayırt edici özelliklerinin öğrenilebilmesi ve doğru teşhisin konulabilmesi için birçok farklı olguyu...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14264 Tıklanma
0 yorum

Multipl Sistem Atrofinin Semptomatik Tedavisinde Cerrahi Girişimler

Sayfa üst logosu
MULTİPL SİSTEM ATROFİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE CERRAHİ GİRİŞİMLER   ght="98" /> MULTİPL SİSTEM ATROFİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNDE CERRAHİ GİRİŞİMLER Mehmet Eren Yüksel                                                            Öz Multipl sistem atrofi (MSA) erişkin yaşta başlayan, ilerleyici, serebellar ataksinin yanısıra parkinsonizm, ürogenital fonksiyon bozukluğu ve otonom yetmezlik görülebilen nörodejeneratif nadir bir hastalıklıktır. MSA’nın semptomatik cerrahi tedavisinde genel cerrahi, kulak-burun-boğaz ve üroloji ana bilim dallarını içeren disiplinler arası yaklaşım şarttır. Bu makalede MSA hastalığının semptomatik tedavisinde rolü olan cerrahi girişimler tartışılmaktadır.  Anahtar kelimeler MSA; Multipl Sistem Atrofi; Cerrahi; Disiplinler arası yaklaşım   http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav/article/view/5000114400 ISSN: 1308 - 4941 SURGICAL INTERVENTIONS IN THE SYMPTOMATIC TREATMENT OF MULTIPLE SYSTEM ATROPHY  Multiple system atrophy (MSA) is an adult-onset, progressive neurodegenerative disorder. MSA presents with cerebellar ataxia, parkinsonism, urogenital dsyfunction and autonomic failure. The symptomatic surgical treatment of MSA can be achieved by interdisciplinary approach with the cooperation of general surgery, ear-nose-throat and urology departments. In this article, the role of surgical...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
143 Tıklanma
0 yorum

Amerika’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Nasıl Alınır?

Amerika
http://www.erdincnayir.com/amerikada-tpta-uzmanlk-egitimi-nasl-alnr/ Amerika’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Nasıl Alınır? SAĞLIK GÜNDEMİ 29/07/2011     ABD’de tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimler için güncel ve doğru bilgiyi yalın dille ulaştıran bir başvuru kaynağı hazırlayan Dr. Mehmet Eren Yüksel, kitap hakkında Sağlık Dergisi’ne bilgi verdi. Ülkemizde tıp doktorlarının bilgi ve becerileri batı ülkelerindeki meslektaşlarıyla yarışacak düzeyde. Ancak, batı ülkelerindeki Ar-Ge imkanlarının genişliği, araştırmaya sunulan laboratuvarların ve fonların zenginliği ileri teknolojilerin geliştirilmesini ve hastaların iyileştirilmesinde kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Dr. Mehmet Eren Yüksel, ülkemizden batı ülkelerinde tıpta uzmanlık eğitimi almaya gidecek doktorların bu gelişmiş bilgi ve teknolojileri özümseyerek yurdumuzdaki üniversitelere ve hastanelere aktarmaları beklentisinin kitabın yazılmasındaki önemli etken olduğunu kaydetti. Sağlık Dergisi Okuduklarınızı ve Size Anlatılanları ABD’de yaşamak için USMLE “Amerika Birleşik Devletleri’nde Tıpta Uzmanlık Eğitimi- Türk Öğrenciler İçin Rehber” isimli kitabında, girilmesi gereken sınavlar, USMLE sınavlarına hazırlık kaynakları ve tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvurulacağı hakkında birçok sorunun yanıtının bulunduğunu dile getiren Dr. Yüksel şunları...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14274 Tıklanma
0 yorum

Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Almanya’da moleküler biyomühendislik yüksek lisansı ve dahiliye asistanlığı yaptığı sırada edindiği tecrübeleri kaleme alan Dr. Mehmet Eren Yüksel, meslektaşlarına yol göstermek amacıyla yazdığı “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi” isimli kitabı ile ilgili sorularımızı yanıtladı.     MT: “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi” adlı bir kitap yazdınız. Öncelikle kendinizden ve kitabınızdan bahsedebilir misiniz? Bu kitabı yazma fikri nereden doğdu?     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin(DAAD) ortaklaşa sınavla seçtiği öğrencilere verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım.Yüksek lisans programına devam ederken Türkiye ve Almanya’nın eğitim-öğretim sistemlerini karşılaştırmaya, her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini tesbit etmeye çalıştım. Ayrıca, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde dahiliye asistanı olarak çalışırken Türk ve Alman tıp eğitim sistemlerini karşılaştırma fırsatını buldum. Farklı hastanelerde çalışmanın, diğer kültürlerle etkileşmenin, yeni yöntem...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14229 Tıklanma
0 yorum

Akciğer Metastazlarının Lazer İle Tedavisi

Akciğer Metastazlarının Lazer İle Tedavisi lungenmetastasen.info Akciger Lazer Cerrahisi Bu sayfa sizleri akciger metastazlarinin günümüzdeki tedavi olanaklari ve yeni gelistirilen lazer-cerrahisi hakkinda bilgilendirmek icin hazirlanmistir.Ilerleyen sayfalarda lazer cerrahisinin ne gibi durumlarda gerekli oldugu ve lazer cerrahisinin hangi hastalara uygulanabilecegi anlatilmaktadir.Ek olarak semalarla, filmlerle ve makalelerle lazer-cerrahisi teknigi , tedavi basarisi ve lazer tekniginin uygulanabildigi alanlar hakkinda bilgilenmeniz amaclanmistir. Almanya´da her yil 350.000 kisiye kanser teshisi koyulmaktadir:Günümüzde Almanya´da yasayanlarin %20 ´sine (toplumun beste biri) kanser teshisi konulmustur. Kanser, kalp ve dolasim bozuklugu hastaliklarindan sonra en sik görülen hastaliktir.Almanya´da her yil yaklasik 350.000 kisi kansere yakalanmaktadir. Bu kanser hastalarinin her ucunden birinde de kanser hastaliginin seyri sirasinda akciger metastazlarina rastlanmaktadir.Ne yazik ki günümüzde toplumda akciger metastazlarinin kanser hastaliginin en son evresi oldugu ve kemoterapinin bile akciger metastazlarina etki edemeyecegi gorusu yaygindir.Ne var ki, akciger metastazlarinin ameliyatla akcigerlerden uzaklastirilmasi yaklasik 20 yildir Gögüs Cerrahisinin belli basli konularindan biri olmustur.Buna ek olarak, yeni gelistirilen...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14236 Tıklanma
0 yorum

Amerika'da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Nasıl Alınır?AMERİKA’DA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ NASIL ALINIR?   ABD’de tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimler için güncel ve doğru bilgiyi yalın dille ulaştıran bir başvuru kaynağı hazırlayan Dr. Mehmet Eren Yüksel, kitap hakkında Sağlık Dergisi’ne bilgi verdi: "Ülkemizde tıp doktorlarının bilgi ve becerileri batı ülkelerindeki meslektaşlarıyla yarışacak düzeyde. Ancak, batı ülkelerindeki Ar-Ge imkanlarının genişliği, araştırmaya sunulan laboratuvarların ve fonların zenginliği ileri teknolojilerin geliştirilmesini ve hastaların iyileştirilmesinde kullanılmasını kolaylaştırmaktadır." Dr. Mehmet Eren Yüksel, ülkemizden batı ülkelerinde tıpta uzmanlık eğitimi almaya gidecek doktorların bu gelişmiş bilgi ve teknolojileri özümseyerek yurdumuzdaki üniversitelere ve hastanelere aktarmaları beklentisinin kitabın yazılmasındaki önemli etken olduğunu kaydetti.   Okuduklarınızı ve Size Anlatılanları ABD’de yaşamak için USMLE "Amerika Birleşik Devletleri’nde Tıpta Uzmanlık Eğitimi- Türk Öğrenciler İçin Rehber" isimli kitabında, girilmesi gereken sınavlar, USMLE sınavlarına hazırlık kaynakları ve tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvurulacağı hakkında birçok sorunun yanıtının bulunduğunu dile getiren Dr. Yüksel şunları söyledi:  "Altı yıllık zorlu tıp eğitiminin...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14239 Tıklanma
0 yorum

Effectiveness of Oral Everolimus and Capecitabine Treatment on Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Origin

OP 196. Effectiveness of Oral Everolimus and Capecitabine Treatment on Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Origin M. Eren Yuksel,  O. Yuksel , E. Umit Bagriacik, O. Ekinci, T. Delibasi, S. Ozgermen, B. Ozgermen Chair(s): Henrik Thorlacius, József Kaszaki & Mátyás Kiss 11:40 - 11:50h at Buda Room (B) Categories: Gastrointestinal Surgery, Oral Session, Innovative Surgical Research, Novel Techniques and Product Session: Oral Session XXI - Gastrointestinal Surgery II Background The mTOR inhibitor rapamycin has antitumor activity in colorectal cancer. Tumor suppression can further be enhanced when rapamycin is combined with intravenous 5-fluorouracil. Everolimus is a derivative of rapamycin with improved oral bioavailability. Capecitabine is as effective as intravenous 5-fluorouracil, and can be administered orally. The purpose of this study is to administer everolimus alone, and in conjunction with capecitabine in experimental nude mouse model to examine the effect on peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. Materials and Methods A model of peritoneal...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14234 Tıklanma
0 yorum

Oral mTOR inhibitörü everolimus + kapesitabin tedavisinin kolorektal kaynaklı peritonitis karsinomatozada etkinliği

Oral mTOR inhibitörü everolimus + kapesitabin tedavisinin kolorektal kaynaklı peritonitis karsinomatozada etkinliği   http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=10841 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp Oral mTOR İnhibitörü Everolimus + Kapesitabin Tedavisinin Kolorektal Kaynaklı Peritonitis Karsinomatozada Etkinliği                   Oral mTOR inhibitörü rapamisinin kolorektal kanserde tümör büyümesini baskılayıcı etkisi vardır. Tümör büyümesinin baskılanması oral rapamisinin intravenöz 5-fluorourasil ile birlikte verilmesiyle arttırılabilir. Ancak, 5-fluorourasil sadece intravenöz yoldan kullanılabilmektedir, 5-fluorourasilin oral formu yoktur. Oral yoldan kullanılabilen kemoterapötik ajanlarla yapılan peritonitis karsinomatoza tedavisinin hastanın tedaviye uyumunu kolaylaştıracağı ve konforunu arttıracağı düşünülmüştür. Bu amaçla, oral everolimus ve oral kapesitabin tedavisinin kolorektal kaynaklı peritonitis karsinomatoza fare modelinde denenmesi planlanmıştır. Everolimus, rapamisinin oral yoldan kullanılabilen bir türevidir. Kapesitabin ise 5-flurourasilin oral yoldan kullanılabilen eşleniğidir. Metastatik kolorektal kanserde oral kapesitabin tedavisi, hastalığın progresyonuna kadar geçen süre ve genel sağkalım göz önüne alındığında, iv 5-fluorourasil tedavisine denktir.  Bu çalışmanın amacı BALB/cOlaHsd-Foxn1nu farelerde kolorektal kaynaklı peritonitis karsinomatoza modeli oluşturarak, everolimusun tek başına veya kapesitabin ile birlikte oral yoldan verildiğinde...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
136 Tıklanma
0 yorum

Malignes Pleuramesotheliom durch natürliche Asbestexposition

Malignes Pleuramesotheliom durch natürliche Asbestexposition   Pneumologie 2007; 61 - A31 DOI: 10.1055/s-2007-988795 Malignes Pleuramesotheliom durch natürliche Asbestexposition ME Yüksel  1 , L Lützkendorf  1 , G Höffken  1 , D Koschel  1 ·          1 Fachkrankenhaus Coswig, Zentrum für Pneumologie, Thorax- und Gefäßchirurgie, Coswig ·          Congress Abstract Einleitung: Maligne Pleuramesotheliome sind in der Regel die Folge einer inhalativen Asbestexposition, vor allem bei beruflichem, seltener privatem Umgang mit asbesthaltigen Arbeitsstoffen. Wir berichten über einen 34-jährigen Patienten aus der Osttürkei mit einem malignen Pleuramesotheliom ohne beruflichen Asbestkontakt. Anamnese und Befund: Die stationäre Einweisung erfolgte zur Abklärung eines linksseitigen Pleuraergusses bei seit ca. 4 Monaten bestehenden linksthorakalen Schmerzen und Müdigkeit. Der Pleuraerguß war bereits 4 und 2 Monate vor der stationären Aufnahme in auswärtigen Krankenhäusern entlastend punktiert worden, ohne dass sich ein Hinweis auf eine spezifische oder maligne Genese ergab. Es bestand ein Inhalationsrauchen mit ca. 50 Packungsjahren. Bis 1996 war...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
119 Tıklanma
0 yorum

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tıpta Uzmanlık Eğitimi

  Yayınevi: Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti Merkez: 53.Sok No: 29/A Bahçelievler - ANKARA Mağaza: Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler - ANKARA Merkez Tel: 0312 223 77 73 Mağaza Tel: 0312 213 32 82 ÖNSÖZ   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) ortaklaşa sınavla seçtiği öğrencilere verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım. Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Yeterlilik Sınavları’na (United States Medical Licensing Examination - USMLE) girmeye başladım. USMLE 1. basamak sınavını 2004 yılında Ankara’da (Türkiye), USMLE 2. basamak klinik bilgi sınavını 2005 yılında Berlin’de (Almanya) başarıyla geçtim. Yüksek lisans eğitimimi M.Sc. derecesiyle “Atomic Force Microscopy of Changes in Cell Morphology after Scrapie Infection” başlıklı tezle 2007 yılında tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde iç hastalıkları asistanı olarak çalıştım.  USMLE 2. basamak klinik beceri sınavını 2010 yılında Şikago’da...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14233 Tıklanma
0 yorum

Almanya'da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Kitap: Almanya'da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yayınevi: Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti Merkez: 53.Sok No: 29/A Bahçelievler - ANKARA Mağaza: Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler - ANKARA Merkez Tel: 0312 223 77 73 Mağaza Tel: 0312 213 32 82 GİRİŞ Tıp fakültesindeki altı yıllık eğitimin ardından tıpta uzmanlık eğitimi almak istiyorsunuz. Ne var ki hangi dalda uzmanlık eğitimi almak istediğinize henüz karar veremediniz. Aslında gönlünüzde istediğiniz uzmanlık dalıyla ilgili bir aslan yatıyor ama tıpta uzmanlık sınavında (TUS) istediğiniz bölümde eğitim alabilmek için gereken puanı alıp alamayacağınıza bir türlü emin olamıyorsunuz. Öte yandan yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi almak fikri de size cazip geliyor. Yurtdışındaki tıp doktorlarının çalışma yöntemlerini, yurtdışındaki hastanelerin çalışma koşullarını ve araştırma laboratuarlarını merak ediyorsunuz. Yeni ülkeler görmek ve yeni insanlarla tanışmak istiyorsunuz. Yurtdışında çalışan Türk tıp doktorlarının başarı öykülerini gazete manşetlerinde okudukça göğsünüz kabarıyor; Türk tıp doktorlarıyla gurur duyuyorsunuz. Kendi kendinize “acaba ben de onlardan biri olabilir miyim?” diye...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14225 Tıklanma
0 yorum

Kitap: Almanca Tıbbi İletişim

Kitap: Almanca Tıbbi İletişim Giriş             Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti (Almanya Federal Cumhuriyeti’nden kısaca Almanya olarak bahsedilecektir) yakın siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel ilişkileri olan iki ülkedir. 1960’larda Alman Hükümeti’nin daveti üzerine Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçilerinden sonra 1980’lerde Türkiye’de yapılan yeni ve modern turizm tesislerine Alman turistlerin gösterdiği yoğun ilgi sonucu her iki ülke arasında büyük nüfus, mal ve hizmet hareketleri olmuştur. Türkiye ve Almanya arasındaki yoğun nüfus hareketlerine örnek vermek gerekirse 2014 yılında 5.250.036 kişi Almanya'dan Türkiye'ye turist olarak gelmiştir. Aynı yıl 493.592 Türk vatandaşı da Almanya’yı ziyaret etmiştir. [1] Türkiye’ye turist olarak gelenlerin yanı sıra Türkiye’de iş kuran veya mülk edinerek Türkiye’ye yerleşen Alman vatandaşları da mevcuttur.             Türkiye’ye turist olarak gelen veya yerleşen Alman vatandaşlarının Türk tıp doktorlarının sağlık hizmetine ihtiyacı olmaktadır. Özellikle turistik bölgelerde, Alman hastaların dertlerini daha iyi anlayabilmek ve hastaların sağlık problemlerini daha çabuk çözebilmek için Almanca tıbbi terimleri bilen Türk tıp doktorlarının...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
147 Tıklanma
0 yorum

Multipl Sistem Atrofide Ponsta Haç İşareti

Multipl Sistem Atrofide Ponsta Haç İşareti   http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav/article/view/5000123165 MULTİPL SİSTEM ATROFİDE PONSTA HAÇ İŞARETİ   Mehmet Eren YÜKSEL* This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. * Devrek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Devrek, Zonguldak ÖZET Multipl sistem atrofi (MSA) erişkin yaşta başlayan, sporadik, parkinsonizm, serebellar ataksi, ürogenital fonksiyon bozukluğu ve otonom yetmezlik görülebilen ilerleyici, nörodejeneratif nadir bir hastalıktır. Myelinli transvers pontoserebellar iletim yollarının kaybıyla birlikte, pons üzerine çizilmiş bir haç görüntüsünü andıran “hot cross bun” işareti multipl sistem atrofinin radyolojik olarak önemli bir bulgusudur. Ponsta haç işareti görülmesi MSA’nın patognomonik bulgusu değildir, ancak ponsta haç işareti görüldüğünde ayırıcı tanıda mutlaka MSA düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler: MSA ; Multipl Sistem Atrofi ; Ponsta haç işareti   HOT CROSS BUN SIGN IN MULTIPLE SYSTEM ATROPHY   ABSTRACT Multiple system atrophy (MSA) is an adult-onset, sporadic, progressive neurodegenerative disorder, which presents with parkinsonism, cerebellar ataxia, urogenital dsyfunction and autonomic failure. The loss of myelinated transverse pontocerebellar fibers and neurons in...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
124 Tıklanma
0 yorum

Almanca Tıbbi İletişim

Kitap: Almanca Tıbbi İletişim Önsöz             Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olduktan sonra Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) ortaklaşa verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisans eğitimimi M.Sc. derecesiyle 2007 yılında tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde iç hastalıkları asistanı olarak çalıştım. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda ihtisasa başladım. Türkiye’deki birçok meslektaşım Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak istediklerini ancak Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için hangi sınavlara girmeleri gerektiğini, denklik sınavlarına hangi kaynaklardan hazırlanacaklarını ve tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvuracaklarını bilmediklerini belirttiler. Bunun üzerine Almanya’da edindiğim mesleki tecrübenin ve gözlemlerimin ışığında Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma yol göstermek için “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi” başlıklı kitabı yazdım. Almanya’da uzmanlık eğitimini tamamlayan meslektaşlarımın bilgilerini sevgili ülkemde uygulamaları, yeni teknolojik ve mesleki bilginin ülkemize aktarılması...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
14245 Tıklanma
0 yorum

Sağlık Köşesi: Kalp ve Damar Hastalıkları Riskini Azaltmak

Kalp ve Damar Hastalıkları Riskini %80’den Fazla Azaltmak İçin Yöntemler             Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2013 yılı verilerine göre kalp ve damar hastalıkları Türkiye’de ve dünyada ölümlerin başlıca sebebidir*. Birçok kardiyovasküler hastalık sigara içilmesi, sağlıksız beslenme, şişmanlık, fiziksel aktivitenin azlığı, yüksek kan basıncı, diyabet ve kan yağlarının yükselmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Dünyada 2008 yılında 17.3 milyon kişi kardiyovasküler hastalıklardan ölürken, bu sayının 2030 yılında 23.3 milyona yükselmesi beklenmektedir. Böyle önemli bir sağlık sorununun önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi için bilim insanları çalışmalarını sürdürmektedir.             Söz konusu bilim insanlarından Prof. Wald ve Prof. Law Temmuz 2003’te İngiliz Tıp Mecmuası’nda (British Medical Journal) bu konu ile ilgili bir makale yayımladılar**. İki bilim insanı kalp ve damar hastalıkları riskini %80’den fazla azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini dünyaya ilan ettiler. Söz konusu iki bilim insanının cevabını bulmaya çalıştıkları soru şuydu: “Acaba her gün sadece bir kez alınacak  vitamin ve ilaç kombinasyonu ile  kalp ve damar hastalıklarının...
Devamını okuyun
Bu iletiyi değerlendirin:
127 Tıklanma
0 yorum

Ağız ve Diş
tedavileri

doktorBul

Estetik
tedavileri

doktorBul

göz tedavileri

Göz
tedavileri

doktorBul

Sac tedavileri

Saç
tedavileri

doktorBul


Tüp bebek tedavileri

Tüp bebek
tedavileri

doktorBul

Obezite tedavileri

Obezite
tedavileri

doktorBul

Bel fitigi tedavileri

Bel fıtığı
tedavileri

doktorBul

Diğer<br>alanlar

Diğer
tedaviler

doktorBul

Binlerce hasta akıllı doktor ve tedavi bulma sistemimizi kullandı!
Komisyonsuz, risksiz ve %80'e yakın daha ucuz!...